№1 АЛМАТЫ ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК
ГУМАНИТАРЛЫҚ - ПЕДАГОГТІК КОЛЛЕДЖІ

№1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік колледжінде оқу процесін ұйымдастыру тәртібі коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңіндегі 2020-2021 оқу жылында оқу процесін ұйымдастырудың ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

р/с

                         Атқарылатын жұмыстар

мерзімі

Жауаптылар

1

Жаңа 2020-2021 оқу жылында COVID-19 белсенділігі жағдайында педагогикалық процесті ұйымдастыру шараларын  жоспарлау, ережесін әзірлеуді жүзеге асыру

03.08 -31.08.2020

Мендгазиева М.Т.

Алимжанова А.Б.

Ақбаева Г.Б.

Асубаева Г.С.

2

Оқу корпустары мен жатақханаларда санитарлық-эпидемиологиялық режимді (бұдан әрі – СЭР) қамтамасыз ету және барлық қызметкерлер мен білім алушыларды СЭР қамтамасыз ету регламентімен таныстыру

03.08.2020 бастап

Мендгазиева М.Т.

Байтекеева А.А.

Баймолданова С.О.

Нұрғайып А.

3

ТжКБ МЖМБС  және  құқықтық – нормативтік құжаттарға сәйкес ҚБТ ерекшеліктерін ескеретін жұмыс оқу жоспарларын, оқытушылардың жүктемесін, сабақ кестесін әзірлеу

03.08.2020 бастап

Мендгазиева М.Т.

Алимжанова А.Б.

Ақбаева Г.Б.

Асубаева Г.С.

4

Оқу материалдарын, оның ішінде электрондық оқу-әдістемелік кешендерді, электрондық білім беру ресурстарын қалыптастыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру  (ПЦК дағы оқытушылардың  жұмыстарын бақылауды, үйлестіруді директордың орынбасарлары мен оқу меңгерушілерінің жауапкершіліктеріне бөліп беру )

03.08.2020 бастап

Алимжанова А.Б.

Асубаева Г.С.

Даулетбаева М.П.

5

Білім алушылардың Интернет желісімен, ақпараттық техникалық құралдармен қамтамасыз етілу жағдайына мониторинг жүргізу

03.08.2020 бастап

Даулетбаева М.П.

БайтекееваА.А.

6

Оқытушыларды құқықтық – нормативтік актілермен таныстыру (ҚР БжҒМ-нің  «Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» 2020 жылғы 28 тамыздағы №374,  ТжКБ ұйымдарында оқу процесін ұйымдастыру тәртібі коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңінде ТжКБ ұйымдарында оқу процесін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға сәйкес жүзеге асырылады 2020 жылғы 13 тамыздағы № 345 бұйрығы және «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы ҚРДСМ –нің 2020 жылғы  28 тамыздағы №98 бұйрығы және т.б.) 

28.08.2020

Мендгазиева М.Т.

Алимжанова А.Б.

7

ҚБТ-ны пайдалана отырып, оқу процесі мәселелері бойынша кеңес беру, ЦБР-ны құруда әдістемелік және техникалық көмек көрсету.

Үнемі

Жоспар бойынша

Директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, ПЦК төрағалары

8

Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде қолжетімді байланыс түрлері, білім беру ұйымының интернет-ресурстары арқылы білім алушыларды, педагогтарды, басқа қызметкерлерді, білім алушылардың ата-аналарын және өзге де заңды өкілдерін оқу процесін ұйымдастырудың барлық мәселелері бойынша хабардар ету

Үнемі

Жоспар бойынша

Директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, ПЦК төрағалары

9

ҚБТ пайдаланып, оқу процесін ұйымдастыру барысында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, цифрлық ресурстарды, платформаларды қолдану бойынша әдістемелік- техникалық сүйемелдеуді  жүзеге асыру, әдістемелік нұсқаулар беру, тренингтер, семинарлар ұйымдастыру

График бойынша

Даулетбаева М.П.

Информатик оқытушылар

10

Білім параграф жүйесіне және колледждің цифрлық ресурстарына электронды кітапхананы мен оқу құжаттарын, оқу жұмыс бағдарламаларына сәйкес пәндер (модульдер) бойынша оқу-әдістемелік кешендер (ОӘК) мен цифрлық білім беру ресурстарын  жүктеу

03.08.2020 бастап

Даулетбаева М.П.

Пән  оқытушылары

11

 1 курс білім алушыларының Интернет желісімен, ақпараттық техникалық құралдармен қамтамасыз етілу жағдайына мониторинг жүргізу

25-31.08.2020

Байтекеева А.А. кураторлар

12

АКТ пайдалану арқылы жұмыс істеу дағдыларын меңгеру үшін педагогтардын  біліктілігін арттыру

Тамыз- қыркүйек

Даулетбаева М.П.

Онгарова Б.К.

13

Білім беру процесінің барлық қатысушыларымен денсаулықты сақтау үшін әркімнің жауапкершілігі, сақтық шаралары туралы білім алушылармен жеке және (немесе) топтық жұмысты, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып, ұйымдастыру туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу

27-31.08.2020

Директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, ПЦК төрағалары, кураторлар

14

Оқу материалдарын, оның ішінде электрондық оқу-әдістемелік кешендерді, электрондық білім беру ресурстарын қалыптастыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру

Тамыз-қыркүйек

Алимжанова А.Б.

Даулетбаева М.П.

Онгарова Б.К.

15

Тест тапсырмаларын, емтихан сұрақтарын, практикалық және шығармашылық тапсырмалар педагогтармен алдын-ала әзірлеу және қолжетімді болуы үшін ақпараттық платформаға орналастыру

үнемі

Алимжанова А.Б. Онгарова Б.К.

16

Карантин жағдайында қашықтықтан немесе аралас оқыту форматында білім беру процесін ұйымдастыруда  әдістемелік көмек көрсету (ТжКБ ұйымдарында оқу процесін ұйымдастыру тәртібі коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары кезеңінде ТжКБ ұйымдарында оқу процесін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар 2020 жылғы 13 тамыздағы № 345 бұйрығының тиісті қосымшаларына сәйкес).

үнемі

Директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, ПЦК төрағалары, тәлімгер оқытушылар

17

 НОБД бойынша білім алушылар мен оқытушылардың мәліметтер базасын толтыру

20.08.2020

Даулетбаева М.П.

Қыдырбекова Г.Т.

Алимжанова А.Б.

Байтекеева А.А.

топ кураторлары

18

Білім параграф жүйесіне жаңа оқу жылының жұмыс оқу жоспарларын, сабақ кестелерін, оқыту графигін, 1 курс білім алушылары туралы мәліметтерді толық жүктеу

27.08.2020

бастап

Даулетбаева М.П.

Акбаева Г.Б.

Асубаева Г.С.

Жауапты оқытушылар

19

Педагогтермен бірге білім алушылардың оқу қызметін ұйымдастыруды анықтау: білім берудің тиімді цифрлық платформаларын, оқытудың әдістері мен тәсілдерін, білім алушылардың тапсырмаларды алу және олардың орындаған жұмыстарын  ұсыну мерзімдерін анықтау

28.08.2020

Директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері

20

Оқу-тәрбие процесінің барлық қатысушыларына (педагогтерге, білім алушыларға, білім алушылардың ата-аналарына (заңды өкілдерін), өзге де қызметкерлерге) жұмысты ұйымдастыру және оқыту нәтижелері туралы хабарлауды жүзеге асыру

27-31.08.2020

Директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, ПЦК төрағалары, педагогтар, кураторлар

21

1 курс білім алушыларына Білім параграф жүйесімен жұмыс жүргізу талаптары мен тәртібін түсіндіру, кіру бақылау жұмыстарын алу, кураторларымен, оқытушылармен таныстыру

График бойынша

Бегазова М.Ж.

Топ кураторлары

22

ҚБТ пайдаланып, оқу процесін ұйымдастыру барысында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, цифрлық ресурстарды, платформаларды қолдану бойынша әдістемелік- техникалық сүйемелдеуді  жүзеге асыру, әдістемелік нұсқаулар беру, тренингтер, семинарлар ұйымдастыру

Жоспар  бойынша

Онгарова Б.К.

Алимжанова А.Б.

Асубаева Г.С.

23

 Оқу пәндері бойынша оқу-әдістемелік ресурстарды жүйелі жаңартуды және жүйелеуді қамтамасыз ету

үнемі

Онгарова Б.К.

Алимжанова А.Б.

Асубаева Г.С

24

Білім параграф жүйесіне және колледждің цифрлық ресурстарына электронды кітапхананы мен оқу құжаттарын, оқу жұмыс бағдарламаларына сәйкес пәндер (модульдер) бойынша оқу-әдістемелік кешендер (ОӘК) мен цифрлық білім беру ресурстарын  жүктеу  жұмыстарын жалғастыру

үнемі

Онгарова Б.К.

Алимжанова А.Б.

Асубаева Г.С.

25

Құрылымдық бөлімдердің жұмыс жоспарлары бойынша видеоконференциялар (вебинарлар, ZOOM конференциялары, Google class rooms, Microsoft Teams, Skype, стрминг) ұйымдастыру;

Жоспар бойынша

Директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, ПЦК төрағалары,жауапты  педагогтар, кураторлар

26

Қашықтықтан оқыту форматында білім беру процесін ұйымдастыру және оның сапасын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

үнемі

Директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, ПЦК төрағалары,жауапты  педагогтар, кураторлар

27

Оқу корпустарында, жатақханаларда және колледж  аумағында санитариялық-эпидемиологиялық режимді қамтамасыз ету

үнемі

Мендгазиева М.Т.

Байтекеева А.А.

Баймолданова С.О.

Нұрғайып А.

28

Бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес педагогтардың қызметін бақылау және олармен кері байланысты ұйымдастыру

Үнемі, сабақ кестесі бойынша

Директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері

29

Оқу-тәрбие процесін және білімді ағымдағы бақылау мен қорытынды аттестаттауды өткізу барысын бақылау

Үнемі, сабақ кестесі және график бойынша

Директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері

30

Оқу-тәрбие процесіне қатысушылармен кері байланысты жүзеге асыру

Үнемі, сабақ кестесі бойынша

Директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, ПЦК төрағалары, педагогтар, кураторлар

31

Педагогтердің оқу жүктемесін орындауы бойынша жұмыстарды үйлестіру

үнемі

Мендгазиева М.Т.

Акбаева Г.Б.

Асубаева Г.С.

32

 Кураторлардың білім алушылармен, тәрбиеленушілермен және олардың ата-аналарымен (заңды өкілдермен) күнделікті байланыс жасауын қадағалау

үнемі

Мендгазиева М.Т.

Асубаева Г.С.

Байтекева А.А.

33

Жүргізілген жұмыс туралы оқу орны басшысын хабардар етіп отыру

үнемі

Директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері

34

Колледждің  онлайн режимдегі  қызметін талдау жүргізу, бағалау.

Жоспар бойынша

Мендгазиева М.Т.

Алимжанова  А.Б.

№1 АЛМАТЫ ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ГУМАНИТАРЛЫҚ - ПЕДАГОГТІК КОЛЛЕДЖІ

© 2021. Барлық құқықтар сақталған.