Нұрлы Нұрали

Оқуға түсушілерге Мамандықтардың бойынша конкурстың нәтижесінде қалай көруге болады